Konferencja podsumowująca programy działań europejskich partnerów społecznych 2005-2009, Bruksela