Konferencja otwierająca konsultacje społeczne FENG 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do udziału w  konferencji on-line otwierającej konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 – następcy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Konsultacje społeczne potrwają od 10 marca do 14 kwietnia 2021 r. a ich celem  jest zebranie uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w projekcie Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, którego realizacja ma wpłynąć na wzrost aktywności badawczej oraz innowacyjności przedsiębiorstw, a także aktywizację współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw oraz nauki.

Konferencja odbędzie się on-line 10 marca 2021 r. o godz. 10:00.

W konsultacjach oraz w konferencji on-line otwierającej proces konsultacji udział mogą wziąć wszystkie zainteresowane osoby, instytucje, partnerzy społeczni, organizacje przedsiębiorców, oraz przedstawiciele sektora nauki i innych zainteresowanych.

Formularz rejestracyjny na konferencję

Więcej informacji na ten temat oraz szczegółowa agenta konferencji TUTAJ