III runda konkursu „Kompetencje dla sektorów” – spotkanie informacyjne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym III rundy konkursu „Kompetencje dla sektorów”.

Celem konkursu jest wsparcie szkoleniowe lub doradcze pracowników przedsiębiorstw działających w następujących 17 sektorach gospodarki: budowlanym, finansowym, IT, motoryzacyjnym, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, turystycznym, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, nowoczesnych usług biznesowych, komunikacji marketingowej, telekomunikacji, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznym, przemysłu lotniczo-kosmicznego, kompetencji w handlu, usług rozwojowych.

Usługi szkoleniowe lub doradcze muszą być zgodne z rekomendacjami Sektorowych Rad ds. Kompetencji. W ramach III rundy konkursowej wybranych zostanie do dofinansowania maksymalnie 7 projektów (po jednym dla każdego sektora objętego rundą).

Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 90% wartości wydatków kwalifikowanych, a łączna kwota dofinansowania projektów w III rundzie konkursowej wynosi 60 214 115,70 zł.

Spotkanie informacyjne skierowane jest do podmiotów, które są zainteresowane złożeniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach III rundy konkursowej, która obejmuje wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla pracowników przedsiębiorstw z 7 sektorów:

  • budowlanego,
  • motoryzacyjnego,
  • nowoczesnych usług biznesowych,
  • gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji,
  • chemicznego,
  • przemysłu lotniczo-kosmicznego oraz
  • usług rozwojowych.

Spotkanie odbędzie się online w dniu 10 marca 2021 r. o godz. 11.00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania dostępne są  TUTAJ

Żródło: PARP