Kiedy odszkodowania zwolnione są z PIT

Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśnia, jak rozliczać pieniądze z odszkodowania, które podatnik otrzymał po śmierci współmałżonka.

Okazuje się, że wszystko zależy od tego, na jakiej podstawie zostało przyznane odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Bo choć stanowią one przychód w rozumieniu ustawy o PIT, to w niektórych wypadkach nie trzeba odprowadzać od nich podatku. Taka sytuacja zachodzi, gdy ich wysokość lub zasada ustalania wynika z przepisów odrębnej ustawy lub przepisów wykonawczych. Przykładowo jednorazowe odszkodowanie wypłacone z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za śmiertelny wypadek w czasie godzin pracy współmałżonka jest ustalane według przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym, więc opodatkowaniu nie podlega.

Link: https://www.rp.pl/Podatki/309149982-Fiskus-nie-dostanie-podatku-od-odszkodowania-z-ZUS-dla-wdowy—interpretacja-podatkowa.html

(Zdjęcie: Google)