Konferencja nt „ Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki”,