Konferencja Klucz do sukcesu. Nowe instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie własności przemysłowej

Z inicjatywy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Urzędu Patentowego RP oraz Polskiej Izby Rzeczników Patentowych 25 września 2019 r. odbędzie się konferencja pt. „Klucz do sukcesu. Nowe instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie własności przemysłowej”.

Konferencja skierowana jest głównie do przedsiębiorców zainteresowanych tematem własności przemysłowej. Przedstawione zostaną praktyczne zagadnienia związane z konkretnymi mechanizmami wsparcia dla MŚP w zakresie własności przemysłowej oraz nowe możliwości przy zgłaszaniu znaków towarowych w związku z nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej. Uczestnicy będą mieli również okazję zapoznać się z możliwościami ochrony oznaczeń w świecie cyfrowym. Istotnym aspektem będzie także wskazanie realnych korzyści jakie płyną z ochrony oznaczeń dla przedsiębiorców.

Miejsce: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Sala pod Kopułą, Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

PROGRAM KONFERENCJI

Rejestracja: https://bit.ly/2meFAbt