Konferencja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nt. Raportu Strategicznego NSRO 2009, Warszawa