Konferencja dotycząca zwiększenia szans edukacyjnych

25 maja 2010 roku w Domu Technika NOT w Warszawie odbędzie się konferencja -Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów w programach „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu” zorganizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Rejestracji na seminarium należy dokonać do 21 maja 2010 roku.

Zaproszenie oraz program konferencji w załączniku.