Puls Biznesu: Reforma biurokracji wisi na włosku

Urzędnicy masakrują projekt ustawy o ograniczaniu barier dla firm” – czytamy w Pulsie Biznesu.

„Reforma biurokracji wisi na włosku. Zamiast wielkiego sprzątania, może być wielka klapa ministra Pawlaka. Urzędnicy ostro walczą o swoje. Korzystny dla przedsiębiorców projekt ustawy o ograniczaniu barier jest masakrowany w urzędniczym maglu.”

„Jeszcze niedawno Ministerstwo Gospodarki (MG) zapewniało, że ustawa będzie pierwszą od początku lat 90 prawdziwą i spójną reformą prawa gospodarczego. Resort pracował nad nią prawie 2 lata. Dla ograniczenia biurokracji i zbędnych obowiązków administracyjnych miała zmienić 90 ustaw. Jednak wiosną tego roku, w trakcie uzgodnień międzyresortowych, została zasypana lawiną krytycznych uwag (650 stron).”

„Kilka dni temu w ministerstwie odbyła się konferencja uzgodnieniowa. Urzędnicy przypuścili ponowny atak na projekt. Jakie rozwiązania są zagrożone?  Przede wszystkim przepisy ograniczające kary dla przedsiębiorców, zastąpienie tzw. kultury zaświadczeń kulturą oświadczeń, likwidacja REGON, nadawanie NIP w formie elektronicznej, zastąpienie zezwoleń na pośrednictwo ubezpieczeniowe wpisem do tzw. działalności regulowanej, ułatwienia zwrotu VAT dla podróżnych, korzystne dla firm regulacje prawa upadłościowego i naprawczego, obniżenie kar finansowych za niepłacenie składek na ZUS, ułatwienia dla spółdzielni pracy. Biznes jest zdegustowany sytuacją.”

„Uzgodnienia projektu idą jak po grudzie. Materia jest niezwykle obszerna i skomplikowana. Trudno się połapać i ekspertom zewnętrznym, i urzędnikom. Można się obawiać o efekt końcowy- mówi Elżbieta Lutów z ZRP.”

Więcej: pb.pl
Jarosław Królak
20.05.10
LINK