Konferencja BCC „Koszty obowiązków biurokratycznych polskich regulacji bankowych”.