Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego

Komunikat dotyczy zapytania ofertowego na organizację szkoleń w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług  restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla uczestników spotkania wartościującego, w tym autorów i ewaluatorów-metodyków w ramach projektu „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle” realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa dotacji nr  POWR. 02.15.00-00-0001/16-00).  

 

Wynik postępowania: LINK