Komunikat o wyborze ofert dot. zapytania ofertowego na przebudowę serwisu internetowego www.zrp.pl

Dziękujemy za przygotowanie i przesłanie Państwa ofert dotyczących przebudowy serwisu internetowego dla domeny www.zrp.pl wraz z instruktażem z zakresu obsługi m.in. pod kątem lepszej wizualizacji graficznej poszczególnych elementów, w związku z realizacją przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu pt. „Rozwój działań ZRP na rzecz zrzeszonych organizacji rzemieślniczych” w ramach rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła Edycja 2022 na lata 2021-2030. Oferty przyjmowaliśmy w terminie od dnia 13.10.2022 do 28.10.2022 r.

Do dnia 28 października br. wpłynęło 6 ofert, cztery z nich spełniły warunki formalne i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego znajdą Państwo w linku:

KOMINIKAT O WYBORZE OFERT – przebudowa serwisu internetowego www.zrp.pl