Komunikat o unieważnieniu postępowania konkurencyjnego

Dot. zapytania ofertowego na wybór trenerów, których zadaniem będzie przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie szkolenia metodologicznego w dniach 8 – 9.12.2019 r. w województwie śląskim – w Katowicach lub gminie ościennej oddalonej o 10 km od centralnego węzła komunikacyjnego w Katowicach.

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 22.11.2019 r. zawierającego zapytanie  dotyczące realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II”, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój: Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, które dotyczyło złożenia ofert w celu wyboru 2 trenerów, których zadaniem miało być przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie szkolenia metodologicznego, w terminie 8 – 9.12.2019 r. w województwie śląskim – w Katowicach lub gminie ościennej – w oddaleniu 10 km od centralnego węzła komunikacyjnego w Katowicach – informujemy, że postępowanie zostało unieważnione.

Powodem unieważnienia jest brak miejsca szkoleniowo-noclegowego na przeprowadzenie szkolenia w/w terminie i miejscu, ponieważ oferenci przedstawili w ofertach kwoty znacząco przekraczające budżet projektu przeznaczony na realizację tego zadania.

Pełen komunikat o unieważnieniu postępowania konkurencyjnego: https://bit.ly/2DCIDzF