Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 03/12/2019

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkurencyjnego

W odniesieniu do zapytania ofertowego dot. organizacji szkolenia na potrzebę projektu "Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle - etap II".

W nawiązaniu do ustaleń zawartych w protokole z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 22.11.2019 r.  dot. organizacji szkolenia w dniach 8-9.12.2019 r. w województwie śląskim – w Katowicach lub gminie ościennej – w oddaleniu 10 km od centralnego węzła komunikacyjnego w Katowicach, w przedmiocie:  wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych oraz zapewnienia noclegu dla uczestników szkolenia realizowanego w ramach projektu „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki - informujemy, że postępowanie zostało unieważnione.

Powodem unieważnienia są przedstawione przez oferentów ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, które w przypadku wszystkich 4 zakwalifikowanych ofert, znacząco przekraczają  budżet projektu przeznaczony na realizację tego zadania. W tej sytuacji, biorąc pod uwagę bardzo bliski termin zaplanowanego szkolenia i realny brak możliwości przeprowadzenia negocjacji cenowych z oferentami w wyniku , których zostałyby ustalone warunki finansowe do zaakceptowania przez Zamawiającego, podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania.

Pełen komunikat o unieważnieniu postępowania konkurencyjnego: https://bit.ly/2rMG5fI

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018