Unijna Nagroda za Bezpieczeństwo Produktów – druga edycja konkursu

Komisja Europejska ogłosiła nabór do drugiej edycji konkursu o Unijną Nagrodę za Bezpieczeństwo Produktów. Nagroda została przyznana po raz pierwszy w 2019 r., jako wyraz uznania i wyróżnienie dla firm, które stawiają bezpieczeństwo konsumentów na pierwszym miejscu. Przyznanie tej nagrody jednocześnie podnosi świadomość konsumentów w kwestii bezpieczeństwa produktów i daje im możliwość dokonywania bardziej świadomych wyborów.

Nagroda może przyczynić się do zwiększenia rozpoznawalności i widoczności firm, które stawiają bezpieczeństwo konsumentów na pierwszym miejscu, wychodząc poza wyznaczone przepisami UE niezbędne minimum. Wręczenie nagród odbędzie się 23 września podczas oficjalnej uroczystości. Zwycięzcy otrzymają je z rąk Didiera Reyndersa, komisarza UE do spraw sprawiedliwości.

W tym roku Unijna Nagroda za Bezpieczeństwo Produktów będzie przyznawana w dwóch kategoriach – zapewnienia bezpieczeństwa grupom konsumentów najbardziej narażonych na ryzyko oraz połączenia bezpieczeństwa z nowymi technologiami. Ogłoszonych zostanie łącznie do 12 zwycięzców – przewidziano po jednej złotej, srebrnej i brązowej nagrodzie dla trzech firm z sektora MŚP oraz trzech większych przedsiębiorstw działających w każdej z dwóch kategorii tematycznych.

W konkursie mogą wziąć udział małe i duże przedsiębiorstwa zarejestrowane w jednym z 30 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (27 państw członkowskich UE + Islandia, Liechtenstein i Norwegia) lub mające spółkę zależną zarejestrowaną w EOG.

Zgłoszenia można przesyłać do 30 kwietnia 2021 r. Więcej informacji na temat kategorii, kwalifikowalności oraz procedury zgłaszania kandydatury pod adresem: https://ec.europa.eu/product-safety-award/

Szczegółowe informacje na temat konkursu w języku polskim POBIERZ