Kolejne seminarium w ramach projektu SMEtrai.net

„Potrzeby szkoleniowe młodych przedsiębiorców w Polsce – teraźniejszość a przyszłość” to tytuł kolejnego seminarium w ramach projektu SMEtrai.net, które odbędzie się 1 grudnia 2010 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wybrane tematy poświęcone aktualnej ofercie szkoleniowej skierowanej do młodych przedsiębiorców z sektora MŚP. Elżbieta Strojna z Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przybliży narzędzia służące do identyfikacji potrzeb szkoleniowych (Nowa klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, jako sposób odpowiadania na pojawiające się potrzeby szkoleniowe osób dorosłych). Kierownik Sekcji z Zespołu Instrumentów Szkoleniowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Wioletta Skrzypczyńska przedstawi projekty mające na celu podniesienie kwalifikacji pracowników oraz polepszenie adaptacyjności MŚP (finansowane w ramach EFS z priorytetu II PO Kapitał Ludzki).

Po części panelowej odbędą się szkolenia warsztatowe, podczas których uczestnicy w 3 grupach roboczych postarają się opracować metody radzenia sobie z potrzebami szkoleniowymi w zakresie określonego tematu.

Szczegółowy program seminarium w załączniku.