Kolejne posiedzenie prezydium sejmowej Komisji „Przyjazne Państwo”

W dniu 31 stycznia 2008 odbyło się kolejne posiedzenie prezydium sejmowej Komisji „Przyjazne Państwo”, w toku którego kontynuowano zgłaszanie najpilniejszych zmian w prawie podatkowym.
Przedstawiciele środowisk naukowych specjalizujący się w prawie podatkowym (prof. Włodzmierz Nykiel i dr Adam Mariański) przedłożyli raport na temat stanu prawa podatkowego w Polsce. Zgłoszono także wiele konkretnych, ważnych propozycji zmian przepisów, popieranych przez środowisko przedsiębiorców, w tym m.in.: prawidłowego zdefiniowania momentu powstania przychodów, zwłaszcza z działalności gospodarczej, uporządkowania problemu rozliczania kosztów w czasie, ponownego zdefiniowania kosztów uzyskania przychodów oraz ograniczenia wyłączeń wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców z kosztów podatkowych.

Związek Rzemiosła Polskiego przedłożył Komisji kolejny uszczegółowiony materiał z przykładami biurokratycznych przepisów, utrudniających działalność przedsiębiorcom. Zmiany te nie pociągają za sobą żadnych skutków finansowych dla budżetu Państwa.

Postulaty ZRP dotyczyły: uporządkowania sprawy zapisów w księdze w oparciu o miesięczne raporty fiskalne (dotychczas przepisy mówią o miesięcznych zestawieniach raportów dobowych), doprecyzowania niektórych przepisów ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym (wysokości opodatkowania działalności usługowej polegającej na wykonywaniu na indywidualne zamówienie klienta wyrobów z materiału własnego wykonawcy, możliwość opodatkowania ryczałtem wyrobów rzemiosła artystycznego) oraz zmniejszenia rosnących biurokratycznych obowiązków związanych z obsługą administracyjną ubezpieczeń społecznych.

Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowała pani Elżbieta Lutow, ekspert ZRP ds. problematyki podatkowej.