Zmiany w ochronie znaków towarowych –spotkanie w MG

Na początku 2013 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet inicjatyw, których celem jest usprawnienie systemów rejestracji znaków towarowych w UE. Ministerstwo Gospodarki organizuje konsultacje dotyczące proponowanych przez KE zmian.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy przedsiębiorców, rzeczników patentowych i wszystkich zainteresowanych ochroną znaków.

Celem zmian zaproponowanych przez Komisję Europejską jest rozwój innowacji i przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Nowe rozwiązania dotyczą m.in. obniżenia kosztów rejestracji znaków towarowych w całej UE, uproszczenia procedur oraz usprawnienia współpracy pomiędzy urzędami z państw członkowskich UE a Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).

Spotkanie odbędzie się 23 lipca w siedzibie Ministerstwa Gospodarki.
Udział w konsultacjach MG jest bezpłatny.
Więcej LINK