W Pulsie Biznesu o ułatwieniach dla biznesu

Powstał nowy dokument opracowany przez Ministerstwo Gospodarki, którego zapisy mają poprawić warunki prowadzenia własnego biznesu. Przewiduje on zniesienie bądź ograniczenie niekoniecznie potrzebnych obciążeń administracyjnych, uproszczenie przepisów utrudniających rozwój przedsiębiorczości – czytamy w Pulsie Biznesu.

Zachęcamy do przeczytania artykułu „Rząd ułatwi życie przedsiębiorcom”, w którym autor przybliża najważniejsze zmiany zawarte w projekcie ustawy.

Jedną z nich jest odstąpienie od obowiązku weryfikacji do dnia 30 kwietnia prawidłowości danych przekazanych do ZUS w miesięcznych raportach imiennych. Obecnie przedsiębiorca ma tydzień czasu na korektę wykrytych nieścisłości. Jeżeli terminu nie dotrzyma może zapłacić grzywnę w wysokości do 5 tys. zł. Zdaniem autorów nakaz terminowy nie jest potrzebny, i choć zapis będzie obowiązywał nadal, jednak nie będzie obowiązku zmieszczenia się z korektą w określonym czasie.
Kolejna zmiana sugeruje likwidację obowiązku wydawania przez urząd skarbowy potwierdzenia rejestracji VAT-R. Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić o nie, o ile zajdzie taka potrzeba. Uzyskanie takiego potwierdzenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 170 zł.

Ograniczeniu mają ulec obowiązki statystyczne dla mikroprzedsiębiorców, którzy obecnie z różną częstotliwością muszą wypełniać i przekazywać do urzędów statystycznych łącznie 89 formularzy sprawozdawczych. Zgodnie z nowymi przepisami, z tego nakazu będą zwolnieni w pierwszym roku kalendarzowym swojego działania.

Gazeta podaje, że „Blisko 400 mln zł rocznie mogą zyskać małe i średnie firmy dzięki ustawie o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej. Korzyści te wynikają z ograniczenia kosztów administracyjnych”.
Więcej: LINK