KAS usprawni odprawy i kontrole celne

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) planuje rozszerzenie stosowania instytucji Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO).Powstaną one w każdym urzędzie celno- skarbowym. To element prac nad konsolidacją i centralizacją obsługi zgłoszeń celnych oraz nowym modelem kontroli mobilnej. Zmiany usprawnią działanie oddziałów celnych i zwiększą ich skuteczność.

Reforma odpraw celnych to odpowiedź na potrzebę łatwiejszego prowadzenia działalności gospodarczej, co jest jednym z głównych zadań KAS. Oznacza to poprawę organizacji działań oddziałów celnych, nie zaś ich likwidację.
CUDO we wszystkich oddziałach celnych od 2018 r.
Więcej: LINK