Czy Unia Europejska ograniczy czas pracy przedsiębiorców kierujących samochodami służbowymi?

W Komitecie ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego trwają prace nad nowym kształtem dyrektywy o organizacji czasu pracy osób wykonujących działania w ramach transportu drogowego.

Dyrektywa 2002/15/EC wprowadziła limit czasowy dla pracowników wykonujących działania w ramach transportu drogowego. Kierowcy pracujący na własny rachunek byli wyłączeni z zakresu jej stosowania – oficjalnie do 23 marca 2009 roku. Jednakże do dnia dzisiejszego sytuacja nie uległa zmianie.

Podjęto natomiast prace nad rewizją dyrektywy 2002/15/EC. Komitet ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego stwierdził, że kierowcy pracujący na zasadach samozatrudnienia powinni przestrzegać europejskich przepisów regulujących czas pracy, podobnie jak ich koledzy zatrudnieni w firmach przewozowych. W konsekwencji powinni oni być objęci znowelizowaną dyrektywą, nad którą właśnie trwają prace.

Sygnalizowane zmiany w dyrektywie mogą mieć poważne skutki dla sektora MŚP, m.in.: zachwianie konkurencji pomiędzy MŚP a firmami dużymi, zatrudniającymi zawodowych kierowców, oraz zakłócenia w rytmie pracy małych firm i osób samozatrudnionych w przypadku, kiedy występuje łączenie zadań kierowcy i innych czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Europejska Unia Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME), wspierana przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz pozostałych członków, od dłuższego czasu działa na rzecz odrzucenia szkodliwych poprawek działających na niekorzyść sektora MŚP. Ostateczne głosowanie w tej sprawie odbędzie się 28 kwietnia 2010 roku. Do tego czasu będą trwały negocjacje oraz działania lobbingowe wobec wszystkich europosłów z Komitetu ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.

Stanowisko UEAPME: LINK