Jubileuszowy raport PARP: MŚP niezaprzeczalnie najważniejszym ogniwem polskiej gospodarki

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przygotowała jubileuszową, 25. edycję „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”.

Działające w Polsce przedsiębiorstwa generują blisko trzy czwarte polskiego PKB. Największy wkład w PKB ma sektor MŚP, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa. W przypadku MŚP najliczniejszą grupę stanowią firmy z sektora usług, a w dużych przedsiębiorstwach dominuje działalność przemysłowa. Sektor MŚP wciąż stanowi przeważającą większość przedsiębiorstw w Polsce.

Pełny artykuł Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce