Spotkanie na temat rekomendacji z badania zasad równościowych

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie na temat badania ewaluacyjnego dotyczącego stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w ramach polityki spójności 2014-2020 oraz oceny realizacji Rządowego Programu Dostępność Plus 2018-2025.

Szczegółowe informacje na temat badania