Jerzy Bartnik wybrany na kolejną kadencję

Zdecydowaną większością głosów Jerzy Bartnik został ponownie  wybrany na Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego. W VI Kongresie Rzemiosła Polskiego uczestniczyło 125 delegatów z całej Polski.  W głosowaniu udział wzięły 124 osoby.

– To będzie trudny czas dla nowo wybranych władz - powiedział Jan Klimek, Prezes Katowickiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości wręczając insygnia Jerzemu Bartnikowi i życząc mu jednocześnie wytrwałości i siły w realizacji zamierzonych celów. Jerzy Bartnik dziękując za zaufanie stwierdził, że choć nadchodzący czas niesie wiele niewiadomych widzi perspektywy wyjścia z kryzysu. – Praca dla rzemiosła i w rzemiośle jest moją pasją. Wierzę, że wspólnymi siłami uda nam się pokonać przeszkody – dodał.