Posiedzenie Zespołu problemowego TK ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych