MAZOWSZE Perspektywy rozwoju 2009

W dniu 19 czerwca 2009 roku odbędzie się Forum Gospodarcze „MAZOWSZE – PERSPEKTYWY ROZWOJU”. Spotkanie jest główną inicjatywą Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości (PPRP). Jest to wydarzenie cykliczne, podczas którego głos zabierają najlepsi specjaliści w swojej dziedzinie. Forum przedsiębiorców, przedstawicieli administracji i samorządów, inwestorów krajowych i zagranicznych, finansistów oraz zaproszonych gości reprezentujących instytucje publiczne i gospodarcze, które prowokuje do wymiany myśli, doświadczeń i wzajemnych oczekiwań przedsiębiorców. Daje szansę na pozyskanie aktualnych i najbardziej interesujących dla przedsiębiorców informacji ściśle związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Zwieńczeniem Forum Gospodarczego jest GALA MAZOWSZE 2009, w trakcie której wręczane zostaną Nagrody Programu – Lider PPRP. Lider Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości to wyróżnienia ustanowione przez organizatora w porozumieniu z Patronami i Partnerami Programu. Listę nagrodzonych ustala corocznie Kapituła Lidera PPRP. Nagradzane są: osoby, firmy i instytucje, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju mazowieckiej przedsiębiorczości. Ponadto, przyznawane są również Honorowe Nagrody Programu, dla osób które bezpośrednio wpłynęły na możliwości handlowe i swobodę gospodarczą w Polsce.

 

Formularz zgłoszeniowy i program Forum do pobrania: http://www.pprp.eu/index.php?info=47