Jakie zmiany w polityce rodzinnej i społecznej w 2018 r.

Ministerstwo rodziny i pracy poinformowało, że w nadchodzącym, 2018 r. zwiększono do 450 mln zł na dofinansowanie w ramach programu „Maluch+”. To aż o 300 mln złotych więcej niż obecnie. Kolejną zmianą jest wprowadzenie Karty Dużej Rodziny w formie aplikacji na smartfony z funkcją geolokalizacji. System ten pozwoli na wyszukiwanie podmiotów udzielających zniżek w okolicy przebywania posiadacza Karty. W 2018 r. program „Za życiem”, związany z osobami niepełnosprawnymi, zyska ponad 624 mln zł.
Jak już wielokrotnie pisaliśmy od 1 stycznia 2018 roku wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę.  Płaca minimalna wyniesie 2100 złotych. To o 5% i jednocześnie o 100 złotych więcej niż obecnie. Z początkiem roku wzrośnie też minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł dla określonych umów cywilnoprawnych.

Zmianie ulegnie również sposób wpłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Od 1 stycznia 2018 roku wszystkie składki, bez względu na okres, którego dotyczą, trzeba będzie wpłacać na indywidulany numer rachunku składkowego, podany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotychczasowe rachunki zostaną zamknięte. Kolejna zmiana dotyczy zwolnień lekarskich. Otóż od lipca 2018 roku znikną zwolnienia lekarskie papierowe, zastąpią je e-zwolnienia.
Więcej: LINK