Nabór trenerów – wyniki postępowania

W związku z realizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego  projektem „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”, (umowa dotacji nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/16), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, przyjmowano oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.12.2017 r., które dotyczyło:
wybrania trenerów, których zadaniem będzie przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie szkoleń, wspólnie z innym trenerem w terminach: 1. 12 – 13 stycznia 2018 (piątek, sobota); 2. 22 – 23 lutego 2018 r. (czwartek, piątek); 3. 09 – 10 marca 2018 r. (piątek, sobota).

W każdej grupie w szkoleniu weźmie udział ok.25 osób. Każde szkolenie będzie prowadzone przez dwóch trenerów.
Więcej: LINK