Jak zatrudnić młodocianego

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” znajdziemy porady jak zatrudnić w firmie pracownika młodocianego. Zasady współpracy są zdecydowanie bardziej złożone niż w przypadku zatrudnienia osoby dorosłej, dlatego warto się z nimi zapoznać. W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z ekspertami ZRP, którzy udzielą wszelkich porad w tym temacie.

Trzeba pamiętać o przepisach kodeksu pracy, które zabraniają zatrudniać młodzież poniżej 16 r.ż. Dzieci mogą pracować tylko dla podmiotów prowadzących działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową i po uzyskaniu uprzedniej zgody rodzica lub opiekuna oraz zezwolenia inspektora pracy.

Osoby młodociane, czyli między 16, a 18 r.ż., można zatrudnić, ale nie przy pracach każdego rodzaju i nie bez spełnienia pewnych warunków. Po pierwsze młodociany musi być absolwentem co najmniej gimnazjum, a pracodawca musi dysponować świadectwem lekarskim, które wskazuje, że wykonywana praca nie będzie miała negatywnych skutków dla zdrowia.

Czas pracy takiej osoby nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Wlicza się do niego okres nauki (w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych), nawet jeśli nie odbywa się ona w godzinach pracy. Jeśli młodociany pracuje przez dłużej niż 4,5 godziny na dobę, firma musi wprowadzić 30-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy. Młodzieży do 18 roku życia nie wolno też zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.

Praca nie może kolidować z zajęciami szkolnymi. Konieczne jest także skierowania młodocianego na konieczne badania lekarskie, a w trakcie zatrudnienia na badania okresowe. Trzeba także pamiętać, że pracownik poniżej 18. r.ż. ma specjalne przywileje urlopowe.

Kodeks pracy określa dwa rodzaje przypadków, gdy firma może zaangażować do pracy niepełnoletniego powyżej 16 roku życia. Po pierwsze, przepisy pozwalają na zatrudnienie młodocianego na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac. Drugą możliwością jest przyjęcie do pracy młodego człowieka nieposiadającego kwalifikacji zawodowych. W tym przypadku może on być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.

Jeśli chcesz zatrudnić w firmie pracownika młodocianego i potrzebujesz porad, skontaktuj się z działem Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP : LINK

Więcej: gazetaprawna.pl
14.01.2013
Karolina Topolska
LINK