Izby i urzędy skarbowe z nowymi stronami BIP

Ministerstwo Finansów wspólnie z izbami skarbowymi uruchomiło nowe podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) izb i urzędów skarbowych. 416 nowych stron internetowych – 16 izb skarbowych, 380 urzędów skarbowych, 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

Z nowych stron internetowych izb i urzędów skarbowych już można korzystać. Strony BIP poszczególnych izb skarbowych zawierają informacje dotyczące izby i podległych jej urzędów skarbowych.