Instytut Patentowy Grupy Wyszehradzkiej

26 lutego w Bratysławie podpisano akt utworzenia Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego. W uroczystości uczestniczyli prezesi urzędu własności przemysłowej ze Słowacji, Czech, Węgier i Polski.

Jest to kolejna inicjatywa podejmowana Grupy Wyszehradzkiej na rzecz promowania innowacyjności i kreatywności oraz rozwoju gospodarczego i konkurencyjności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Celem jej jest umożliwienie łatwiejszego i tańszego uzyskiwania międzynarodowej ochrony wynalazków.

Instytut Patentowy ułatwi także mozliwość porozumiewania się w ramach procedury PCT w języku ojczystym. Ponadto szacuje się, że koszty ponoszone przez nich z tytułu opłat za zgłoszenia PCT zostaną obniżone o 25 proc. w przypadku przedsiębiorstw oraz o 37 proc. w przypadku osób fizycznych.
Więcej: LINK