Misja gospodarcza do Azerbejdżanu

W maju (25 – 30) odbędzie się misja gospodarcza do Azerbejdżanu. W trakcie misji firmy polskie odbędą spotkania biznesowe B2B (Business to Business) z firmami azerskimi w Baku, Sumgajcie oraz w Gandży – trzech najważniejszych ośrodkach gospodarczych tego kraju. Dla każdej polskiej firmy, organizatorzy dopraszają odpowiednich partnerów na podstawie wskazań zawartych w materiałach zgłoszeniowych.

Istnieje możliwość uzyskania – w ramach pomocy de minimis – refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, związanych z udziałem w misji. Zgłoszonym uczestnikom misji organizatorzy wydarzenia pilotują procedurę pozyskiwania refundacji od etapu wypełniania wniosku do chwili rozliczenia projektu.

Przypominamy również, że w dniu: 20 marca upływa termin zgłoszeń na misję gospodarczą do Gruzji: Tbilisi, Kutaisi, Batumi 19-25 kwietnia 2015. Tu również istnieje możliwość refundacji kosztów uczestnictwa z MG.
Więcej: LINK