Rozporządzenie Komisji Europejskiej o instrukcjach do maszyn także w formie elektronicznej

Komisja Europejska wprowadziła możliwość pobierania cyfrowych odpowiedników instrukcji do maszyn, konsumentowi pozostanie jednak wybór – w chwili zakupu sprzętu będzie on mógł zażądać bezpłatnej instrukcji w wersji papierowej. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 20 stycznia 2027 r.

Przyjęte rozwiązania umożliwiają dołączanie do sprzedawanych maszyn instrukcji obsługi w formacie cyfrowym, przy jednoczesnym obowiązku dostarczenia jasnej informacji dotyczącej sposobu pozyskania takiej instrukcji.

20 stycznia 2027 roku zaczną obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1230 z 14 czerwca 2023 r. w sprawie maszyn oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Rady 73/361/EWG.

Chociaż do tego czasu pozostało nam jeszcze ponad dwa i pół roku – Komisja Europejska wprowadziła już teraz do Przewodnika do wciąż obowiązującej Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE możliwość dostarczania przez producenta informacji o możliwości pobrania instrukcji do maszyn w wersji cyfrowej, przy zachowaniu możliwości zażądania przez klienta wersji papierowej w chwili zakupu.

Producenci będą mieli obowiązek umieszczenia informacji (dla klientów) o takiej możliwości na opakowaniu, jak również obowiązek podania klientowi sposobu kontaktu z producentem, w celu uzyskania bezpłatnej instrukcji w wersji papierowej.     

Najważniejsze zmiany w przyjętym przez Komisję Europejską Przewodniku do Dyrektywy Maszynowej, dotyczące kwestii formatu instrukcji, prezentujemy w załączniku.

Strona MRiT poświęconej dyrektywie maszynowej.

Materiały