Edycja XXXI Konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”

Państwowa Inspekcja Pracy informuję o uruchomieniu tegorocznej edycji Nagrody Głównego
Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie:

  • Nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy
  • Prewencji zagrożeń zawodowych
  • Wynalazczości
  • Projektowania bezpiecznych technik i technologii
   a także popularyzacji ochrony zdrowia
  • Bezpieczeństwa i prawa pracy

Celem nagrody jest wyróżnianie i promowanie osiągnięć w zakresie ochrony
pracy i zdrowia w środowisku pracy. Zarządzenie Głównego Inspektora Pracy w sprawie ustanowienia Nagrody oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej Urzędu: www.pip.gov.pl w zakładce Konkursy PIP. Dokumentację – zgodną ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej – należy składać do 30 czerwca br. wyłącznie drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej e-puap: /6uo07gg7sq/SkrytkaESP lub na adres: kancelaria@gip.pip.gov.pl.

W sprawach związanych z konkursem wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: gabinet@gip.pip.gov.pl.

Cel konkursu

Promowanie pracodawców, którzy zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, a także wzorowo przestrzegają przepisów prawa pracy oraz dotyczących legalności zatrudnienia.

Zasady nagradzania

Decyzję o przyznaniu nagrody honorowej w formie statuetki Mecum Tutissimus Ibis podejmuje Główny Inspektor Pracy na wniosek kapituły konkursu, w której obok jurorów Państwowej Inspekcji Pracy, zasiadają przedstawiciele największych reprezentatywnych centrali związków zawodowych.

Ze względu na zróżnicowanie zakładów pod względem wielkości zatrudnienia, charakteru produkcji i skali problemów związanych z ochroną pracy pracodawcy są oceniani w trzech kategoriach – w zależności od liczby pracujących – do 49, od 50 do 249 i powyżej 249 pracowników.

Strona konkursu

Regulamin konkursu:

Regulamin (PDF)