Spotkanie u Prezydenta RP w sprawie obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej ze szczególnym uwzględni