Gazeta Prawna: Związki i pracodawcy nie przygotują reformy KRUS

„Komisja Trójstronna nie przygotuje założeń reformy systemu ubezpieczeń społecznych rolników. Po gorącej dyskusji związki zawodowe, pracodawcy i rząd podjęli decyzję, że zespół ubezpieczeń społecznych Trójstronnej Komisji ds. Społecznych Gospodarczych nie będzie dalej pracować nad reformą systemu ubezpieczeń społecznych rolników. „ – czytamy w Gazecie Prawnej.

„- We wrześniu ubiegłego roku premier Tusk powołał specjalny zespół kierowany przez ministra Michała Boniego. Ze względu na fakt, że prace tego zespołu są zaawansowane, to nasz zespół nie będzie się tą sprawą więcej zajmował – wyjaśnia prof. Jan Klimek, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, który przewodniczy temu zespołowi Komisji Trójstronnej. „

„Od kilku lat kolejne rządy zapowiadają reformę KRUS. Brak wymiernych efektów spowodował, że Business Centre Club skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. nr 8, poz. 291 późn. zm.).Pracodawcy we wniosku wskazują, że sprzeczne z zasadą równości i niedyskryminacji jest inne traktowanie rolników niż osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. „

Więcej: LINK

Gazeta Prawna
27.03.2009