SMEunited: Kraje UE mogą zrobić więcej, aby złagodzić kryzys energetyczny dla MŚP

„Ankieta przeprowadzona przez SMEunited wśród swoich członków pokazuje, że większość krajowych środków mających na celu złagodzenie kryzysu energetycznego jest skierowana do klientów i większych firm. Istnieje wiele środków, z których mogą skorzystać również małe i średnie firmy, ale prawie nie ma środków skierowanych specjalnie do nich” – powiedział Pan Petri Salminen, Prezes SMEunited w wywiadzie dla HOTREC – Konfederacji Narodowych Organizacji Hoteli, Restauracji, Kawiarni w krajach Unii Europejskiej i europejskiego obszaru ekonomicznego.

Krajowi członkowie SMEunited przedstawili kilka zaleceń mających na celu złagodzenie sytuacji MŚP na poziomie lokalnym: ograniczenie ceny gazu, wspieranie inwestycji w energię odnawialną, obniżenie taryf dla MŚP i inne środki. Na poziomie europejskim organizacja SMEunied współpracuje z instytucjami europejskimi, aby zapewnić ramy dla ukierunkowanych środków, podkreślił Pan Petri Salminen.

Prezes SMEunited mówił również o trudnościach MŚP w rekrutacji wykwalifikowanych pracowników, niedopasowaniu i lukach w umiejętnościach, kształceniu w miejscu pracy i praktykach zawodowych, podnoszeniu kwalifikacji i przekwalifikowaniu dorosłych. Z dużym zadowoleniem przyjął uruchomioną przez Komisję pilotażową pulę talentów, której celem jest integracja uchodźców z Ukrainy na krajowych rynkach pracy.

Pan Petri Salminen docenił wyrazy uznania złożone w kierunku MŚP przez przewodniczącą Komisji Ursuli von der Leyen w jej przemówieniu o stanie Unii, kiedy ogłosiła pakiet pomocy dla MŚP. Prezes SMEunited podkreślił jednak, że ambitne obietnice nie są w pełni zgodne z programem prac Komisji Europejskiej. Wezwał do złagodzenia kosztów dostosowania i zmniejszenia obciążeń administracyjnych.

Pan Petri Salminen powiedział również, że SMEunited wspiera Komisję Europejską i kieruje uwagę na jej programie prac dotyczącym kwestii odpadów żywnościowych i zrównoważonych systemów żywnościowych. Przypomniał, że członkowie SMEunited są również zaangażowani w redukcję odpadów opakowaniowych i wysłał wiadomość do MŚP w sektorze hotelarskim: „Jako przedsiębiorcy prosimy o uczynienie przewidywalnym tego, co można uczynić przewidywalnym, czyli zasad gry. Dlatego ważniejsze niż kiedykolwiek jest, abyśmy usłyszeli nasz głos i kształtowali Europę dla MŚP!”

Artykuł SMEunited