Informacja w sprawie możliwości przystąpienia do Inicjatywy CCCE UE

23 maja 2023 r. odbyła się konferencja promująca inicjatywę uruchomioną w ubiegłym roku przez Komisję Europejską przy udziale SMEunited i organizacji doradczych aktywnych w obszarze wspierania zielonej energetyki  pod nazwą Porozumienie Firm dla Klimatu i Energii – „Covenant of Companies for Climate and Energy”. Udział w niej wziął przedstawiciel DG Energy ds. polityk unijnych Georga Hubena.

Choć obecnie trwa pierwszy, pilotażowy etap tej inicjatywy, który zakończy się w grudniu 2023 r., w terminie do 31 maja 2023 r. zarówno mikro i małe przedsiębiorstwa jak i organizacje reprezentacyjne MŚP mogą jeszcze zgłosić swój akces.

Założeniem inicjatywy jest pozyskanie dobrowolnych deklaracji przedsiębiorców ograniczenia emisji gazów cieplarnianych powstających w trakcie prowadzonej przez deklarujące podmioty działalności gospodarczej, z korzyścią dla środowiska i zdrowia obywateli, przy wsparciu technicznym udzielanym w trybie online na podstawie danych dostarczanych przez uczestniczące w projekcie firmy przez wyznaczone do tego firmy specjalizujące się w doradztwie w zakresie transformacji energetycznej. Celem inicjatywy jest stopniowe zastępowanie energetyki opartej na paliwach kopalnych odnawialnymi źródłami energii. We wstępnej fazie chodzi o identyfikację miejsc, w których występuje najwyższy poziom zużycia energii cieplnej i elektrycznej by następnie wskazywać najbardziej efektywne sposoby zmniejszania zużycia „brudnej” energii i zastępowania jej niskoemisyjną energią „czystą”. Po potwierdzeniu osiągnięcia deklarowanych celów, przystępujące firmy uzyskają prestiżowe wyróżnienia (odznaka brązowa, srebrna i złota CCCE) i będą promowane w mediach społecznościowych i na stronach internetowych prowadzonych przez zarządzających projektem CCCE urzędników Komisji Europejskiej. Projekt powstał w wyniku korzystnych rezultatów osiąganych w ramach projektu „Covenant of Mayors for Climate and Energy”.

Z informacjami o inicjatywie CCCE mogą się Państwo zapoznać na stronach www Komisji Europejskiej:

www.loweurope.eu/portfolio/european-covenant-of-companies-for-climate-and-energy

Zainteresowani przedsiębiorcy mogą wypełnić odnośną deklarację przystąpienia:

https://covenant-of-companies.ec.europa.eu/index_en

Dodatkowych informacji można uzyskać pisząc na adres e-mail: helpdesk@covenant-of-companies.eu i/lub na adres pracownika Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości Związku Rzemiosła Polskiego: romaniuk@zrp.pl