Konferencja: Rozwiązania prawne i możliwości wsparcia dla firm w świetle implementacji Dyrektywy Drugiej Szansy

Dnia 2 czerwca w sali przy ul. Świeradowskiej 43 w Warszawie odbędzie konferencja pod tytułem „Rozwiązania prawne i możliwości wsparcia dla firm w świetle implementacji Dyrektywy Drugiej Szansy”, organizowana w Warszawie przez Uczelnię Łazarskiego i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – Biuro Regionalne w Poznaniu, r., . Wydarzenie będzie też transmitowane w Internecie.

Zanim zostanie przedstawiona oferta PARP, Agencji Rozwoju Przemysłu, Banku Gospodarstwa Krajowego i urzędów pracy, eksperci i doświadczeni praktycy specjalizujący się w tematyce restrukturyzacji przedsiębiorstw przedstawią w przystępny sposób dostępne rozwiązania prawne i instytucjonalne stanowiące realną pomoc przedsiębiorstwom w kryzysie i umożliwiające zapobieżenie przedwczesnej upadłości czy likwidacji.

Wymuszone przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 2019/1023 zmiany w krajowych aktach normatywnych mają być sposobem na przetrwanie trudnego okresu dla przedsiębiorstwa zmagających się z przejściowymi trudnościami gospodarczymi, a w przypadku konieczności likwidacji firmy na przeprowadzenie procesu w sposób możliwie sprawny, szybki i jak najmniej bolesny dla przedsiębiorcy. Obecnie harmonizacja Dyrektywy z porządkiem prawnym RP jest na etapie ostatecznych uzgodnień i w niedługim czasie zostanie przekazana do ciała ustawodawczego. Jednak już teraz w ramach obowiązujących przepisów prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego wiele rozwiązań Dyrektywy, wspierających firmy w kryzysie jest dostępnych dla polskich przedsiębiorców.

Celem konferencji jest także poprawa świadomości przedsiębiorców co do spektrum metod pomocy oraz promowanie wsparcia nie tylko w ujęciu finansowym, ale również psychologicznym i społecznym. Warto wiedzieć, że zapisy Dyrektywy restrukturyzacyjnej otwierają przed przedsiębiorcą możliwość otrzymania tzw. drugiej szansy na prowadzenie działalności gospodarczej przy możliwie maksymalnym zaspokojeniu roszczeń wierzycieli.

Organizatorzy pragną, by wydarzenie stało się forum z udziałem organizatorów pomocy – legislatorów czy przedstawicieli instytucji publicznych – oraz jej potencjalnych beneficjentów, czyli przedsiębiorców.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi Punkt informacyjny SWO, który udziela informacji dotyczących systemu wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorstw oraz innych działań realizowanych w ramach DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów.

Termin: 02.06.2023 r. 

Miejsce: Uczelnia Łazarskiego, ul Świeradowska 43, 02-662 Warszawa

Rodzaj wydarzenia: Konferencja hybrydowa (stacjonarnie oraz online)

Rejestracja dla gości (online/stacjonarnie):

https://www.praktykszkolenia.pl/konferencja-rozwiazania-prawne-i-mozliwosci-wsparcia-dla-firm-w-swietle-implementacji-dyrektywy-drugiej-szansy/

Źródło: parp.gov.pl