Informacja o zawodach przy pomocy nowoczesnych narzędzikomunikacji. Konferencja w Warszawie

Konferencja „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej rozpowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, odbędzie się 15 grudnia 2017 r. w Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”  w Warszawie.

Celem spotkania jest Integracja instytucji rynku pracy, środowiska pracy i edukacji wokół idei tworzenia i efektywnego wykorzystania informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy; Prezentacja rezultatów projektu: model, metodologia, przykładowe opisy informacji o zawodach zamieszczone w bazie danych na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia oraz podręcznik tworzenia informacji o zawodach; Identyfikacja oczekiwań odbiorców końcowych informacji o zawodach oraz możliwości
ich wykorzystania w praktyce.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 grudnia przez formularz zgłoszeń na stronie: www.ipiss.com.pl
Zaproszenie: