Reymonty rozdane po raz szesnasty

Rozstrzygnięta została XVI edycja Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta. Sponsorem i organizatorem Nagrody jest Związek Rzemiosła Polskiego. Podobnie jak w poprzednich edycjach, kandydatów do Nagrody zgłaszali członkowie Jury – pisarze, dotychczasowi laureaci Nagrody, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Związek Literatów Polskich i Związek Rzemiosła Polskiego.

Obradujące w dniu 2 lutego 2010 roku Jury Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta pod przewodnictwem Jerzego Bartnika Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego przyznało następujące Nagrody:

W kategorii „Za twórczość całego życia” Nagrodę otrzymał/a:

– Hanna Krall – wybitna reporterka, eseistka, powieściopisarka, krytyk literacki, autorka sztuk dramatycznych i scenariuszy.

– Marian Pilot – polski pisarz współczesny, dziennikarz i scenarzysta filmowy.

Nagrodę w kategorii „Za książkę roku” przyznano pośmiertnie Marianowi Grześczakowi – poecie, prozaikowi, dramaturgowi, eseiście, tłumaczowi literatury pięknej, krytykowi literackiemu. Wyróżniony został za tom wierszy „Nike niosąca blask”.

Jury Nagrody uhonorowało dorobek literacki Andrzeja Grabowskiego, przyznając mu Honorowe Wyróżnienie. Honorowe Wyróżnienia otrzymują również Janusz Odrowąż-Pieniążek oraz Służewski Dom Kultury (SDK).

Już po raz szósty Jury Nagrody – w ramach Reymontowskiego Konkursu – przyznało Nagrody Specjalne i Honorowe Wyróżnienia dla przedstawicieli środowiska rzemieślniczego. Laureatami
są utalentowani rzemieślnicy pióra, rzemieślnicy – artyści mający na tym polu wybitne osiągnięcia,
a także animatorzy i sponsorzy kultury.

Honorowanie twórczości artystycznej i działalności kulturalnej zyskało uznanie w środowisku.

W XVI edycji Nagrodę Specjalną przyznano Jolancie Kaczor za twórczość literacką i działania na rzecz lokalnej społeczności.

Honorowe Wyróżnienia za twórczość artystyczną, promowanie i upowszechnianie kultury, pielęgnowanie tradycji patriotycznych i regionalnych otrzymują:

– Wacław Kuś,
– Ewa Mańkowską,
– Rzemieślnicze Towarzystwo Śpiewackie „HASŁO”.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie 16 lutego 2010 roku o godzinie 12.30 w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie.