Inflacja w październiku 2017 roku – komentarz MR

Według szacunków GUS ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w październiku. wzrosły o 0,5 proc. w porównaniu z wrześniem br. W porównaniu z październikiem 2016 r. ceny wzrosły o 2,1 proc. Dane są zgodne z wcześniejszym eksperymentalnym, szybkim szacunkiem wskaźnika i zgodne z oczekiwaniami MR sprzed miesiąca.

Podstawowymi czynnikami, które miały wpływ na zmianę cen w październiku (w relacji do września) były: wzrost cen żywności (o 1 proc.), wzrost cen odzieży i obuwia (o 3,5 proc.) oraz wzrost cen w transporcie (o 0,3 proc.). MR oczekuje, że w listopadzie 2017 r. ceny powinny wzrosnąć o 0,2 proc. w porównaniu z październikiem. Spodziewamy się wolniejszego wzrostu cen żywności, a także nieznacznie szybszego wzrostu cen w transporcie.
Więcej: LINK