Rada Dialogu Społecznego poparła stanowisko ZRP w sprawie wspierania nowych inwestycji

Rada Dialogu Społecznego przekazała Ministrowi Inwestycji i Rozwoju Jerzemu Kwiecińskiemu uchwałę strony pracowników i pracodawców RDS z 20 grudnia 2017 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji. 

 

W swojej opinii Rada Dialogu Społecznego uwzględniła uwagi Związku Rzemiosła Polskiego dotyczące wpływu tego projektu na mikro i małe przedsiębiorstwa. Strony pracodawców i pracowników oceniły projekt pozytywnie, ale zwróciły uwagę, że faktycznie tylko niewielki odsetek firm z sektora mikro i małych korzysta z pomocy publicznej w zakresie wsparcia ich potrzeb inwestycyjnych. Natomiast dotychczas obowiązujące prawo przewiduje udzielanie pomocy jedynie dla dużych przedsięwzięć. Zatem istnieje obawa, że przygotowany projekt może nie spełnić oczekiwań mikro i małych przedsiębiorstw. 

 

Ponad to związki zawodowe oraz pracodawcy zaapelowali o uwzględnienie w ustawie odrębnych, niższych kryteriów jakościowych i ilościowych, które mikro i małe firmy będą musiały spełnić, aby uzyskać wsparcie. Istotne jest też uwzględnienie potrzeb przedsiębiorstw, które nie wdrażają innowacji, ale dążą do rozwoju i zwiększania konkurencyjności na rynku innymi sposobami. A fundamentalną zmianą powinno być prowadzenie jednolitych warunków wspierania inwestycji na całym terytorium Polski.

 

Treść uchwały: