Indeks sytuacji ekonomicznej dla MŚP

18 października w Brukseli podczas Trójstronnego Szczytu Społecznego UEAPME przedstawił liderom Europejskich Instytucji najnowszy Barometr MŚP.

 

Najnowszy Barometr dla MŚP wykazuje znaczną poprawę w pierwszym kwartale 2017 r. w odniesieniu do różnych aspektów działalności gospodarczej MŚP – takich jak obroty, zatrudnienie i inwestycje – gdzie liczba znacznie przekracza oczekiwania na początku roku. W rezultacie Indeks wzrósł do 80,2 punktu, najwyższego wyniku od czasu wybuchu globalnego kryzysu finansowego. Mimo wszystko sytuacja jest nadal niestabilna, co dodatkowo potęguje niepewność w kwestii brexitu. 

 

Prezydent UEAPME, Ulrike Rabmer –Koller, powiedziała, że lepsze niż oczekiwane, wyniki spowodowane są stosunkowo stabilną inflacją bazową, spadkiem stopy bezrobocia i wzrostem wynagrodzeń. To z kolei przyczyniło się do poprawy siły nabywczej europejskich konsumentów, a tym samym do utrzymania wewnętrznego zapotrzebowania, na którym bazuje większość firm sektora MŚP.

 

Zwracając się do przywódców instytucji europejskich w trakcie trwania Trójstronnego Szczytu Społecznego, Rabmer-Koller podkreśliła, że aby utrzymać obecne ożywienie gospodarcze i zbudować bardziej przyjazne dla MŚP środowisko biznesowe, Europa powinna nadal koncentrować się na pobudzaniu prywatnych inwestycji, ograniczaniu biurokracji i barier regulacyjnych , a także zachęcać do zatrudnienia poprzez reformy rynku pracy.

 

Więcej: LINK