Inauguracja konsultacji społecznych Założeń Umowy Partnerstwa

W dniu 24 lipca 2019 r. odbyła się konferencja otwierająca konsultacje Założeń Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. Spotkanie otworzył minister Jerzy Kwieciński. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele samorządów, partnerów społecznych oraz przedstawiciele resortów i instytucji zajmujących się wdrażaniem Funduszy Europejskich.

Minister podkreślił, iż priorytetem jest obecnie wynegocjowanie jak największej puli środków i maksymalnej elastyczność w wykorzystywaniu środków pomocowych, tak by możliwa była realizacja zarówno potrzeb krajowych, jak i regionalnych, oraz dodał, że to jedne z pierwszych konsultacji Umowy Partnerstwa, które odbywają się w Unii Europejskiej. Poinformował także, że przygotowania procesu realizacji nowej perspektywy finansowej są w Polsce na zaawansowanym etapie.

Umowa Partnerstwa jest kluczowym dokumentem strategicznym na poziomie krajowym wykorzystania Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 i jest ściśle powiązana z wymaganiami stawianymi przez Komisję Europejską i celami rozwojowymi Polski na najbliższe lata.

Podczas spotkania omówiono stan negocjacji przyszłej perspektywy oraz uwarunkowania dla Założeń Umowy Partnerstwa. Konferencja została zakończona ciekawą dyskusją uczestników.

Konsultacje mają na celu zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia z Funduszy Europejskich w przyszłej perspektywie, ujętych w Założeniach Umowy Partnerstwa. Spotkania konsultacyjne mają charakter otwarty i udział w nich mogą wziąć wszyscy zainteresowani tą tematyką. Zaproszenia kierowane są w szczególności do przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

Założenia Umowy Partnerstwa są w tej chwili konsultowane z samorządami, ministerstwami, instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie pieniędzy unijnych, a także ze środowiskiem naukowym. Etap konsultacji społecznych dokumentu potrwa do 20 sierpnia 2019 r.

Minister zapowiedział, że po przyjęciu założeń przez rząd, które planowane jest na wrzesień br., ruszą prace nad przygotowaniem projektu Umowy Partnerstwa. Po przyjęciu Umowy Partnerstwa przez Radę Ministrów będzie ona negocjowana z Komisją Europejską.

Link do strony, na której został zamieszczony dokument wraz z formularzem zgłaszania uwag: https://bit.ly/2K3W4eQ