Najlepsze praktyki w zakresie pomocy MŚP w transformacji cyfrowej

SMEunited opublikowała broszurę „Najlepsze praktyki w zakresie pomocy MŚP w transformacji cyfrowej”, do której materiał został zebrany w 2018 roku. Przedmowę do broszury napisała Mariya Gabriel, Europejski komisarz ds. Gospodarki cyfrowej i społeczeństwa. Broszura przedstawia inspirujące działania podjęte przez organizacje krajowe i sektorowe w celu zwiększenia wykorzystania rozwiązań cyfrowych przez MŚP w 15 państwach członkowskich.

Cyfryzacja ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności MŚP. Aby kierować swoją firmą poprzez transformację cyfrową, przedsiębiorcy potrzebują odpowiednich ram prawnych i środowiska z odpowiednimi strukturami wsparcia. Stosowanie i wdrażanie rozwiązań cyfrowych przez MŚP w Europie jest niskie. Tylko 20 proc. MŚP jest wysoce zdigitalizowanych, jednak sytuacja jest różna w zależności od kraju i sektora. Przykładowo 50 proc. firm w Finlandii i Danii jest w wysokim stopniu zdigitalizowanych, podczas gdy w Bułgarii, Rumunii i na Łotwie tylko 1 firma na 10. Poziom ten jest wyższy w sektorach telekomunikacji i ICT, a niższy w produkcji (napoje i żywność), budownictwie i tekstyliach. W rzeczywistości cyfryzacja firmy często oznacza, że ​​firma ma prostą stronę internetową i kilka komputerów.

Właśnie dlatego SMEunited zebrał najlepsze praktyki w zakresie pomocy MŚP w transformacji cyfrowej, począwszy od dostosowania prostych rozwiązań cyfrowych do bardziej zaawansowanych technologii. Broszura przedstawia inspirujące działania podjęte przez zrzeszone organizacje krajowe i sektorowe w celu zwiększenia wykorzystania rozwiązań cyfrowych przez MŚP w 15 państwach członkowskich.

Broszura Integration of Digital Technology