Ilość – Jakość, czyli kto tworzy nowoczesną gospodarkę

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z działającym przy niej Ośrodkiem Badań nad Przedsiębiorczością zapraszają do udziału w konferencji badawczej prezentującej dwa odmienne, a zarazem uzupełniające się spojrzenia na przedsiębiorczość, czyli:

ILOŚĆ, w ramach, której przedstawione zostaną:
•    najnowsze dane nt. stanu przedsiębiorczości opisane w tegorocznym Raporcie PARP o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
•    zmiany jakim podlegała przedsiębiorczość w Polsce od lat 90. XX w, oraz

JAKOŚĆ, gdzie zostanie zaprezentowane:
•    eksperckie podejście do innowacyjności przedsiębiorstw jako realnego celu,
•    twin track approach, czyli recepta na wzrost gospodarczy w oparciu o konkurencyjność przedsiębiorstw,
•    high growth, czyli przedsiębiorczość wysokiego wzrostu,
•    mapy poznawcze i strategie polskich firm – wyniki IV edycji Panelu Polskich Przedsiębiorstw.

Konferencja odbędzie się 6 grudnia w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. Potwierdzenia uczestnictwa należy dokonać do 4 grudnia.
Więcej: LINK