Dochodzenie wierzytelności poza granicami Polski. Seminarium w Warszawie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Dochodzenie wierzytelności poza granicami Polski ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia wierzytelności w Niemczech”. Seminarium odbędzie się 14 czerwca w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość uzyskania informacji dotyczących wyboru prawa przy podpisywania umowy oraz działań przedsądowych w sprawach dochodzenia roszczeń transgranicznych. Eksperci powiedzą o kwestiach  związanych z postępowaniem sądowym, o kosztach prowadzenia postępowania w Niemczech, o możliwości ach uzyskana pomocy prawnej z urzędu,  czy terminach procesowych i przedawnienia roszczeń.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.

PROGRAM I REJESTRACJA