Karta podatkowa tylko na stary rachunek podatkowy

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT przedsiębiorcy płacą do urzędu skarbowego wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy. Nie dotyczy to jednak przedsiębiorców, którzy rozliczają się na karcie podatkowej.

Indywidualny rachunek podatkowy, czyli tzw. mikrorachunek podatkowy, to nowe uproszczenie przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Dzięki niemu przedsiębiorca ma swój jeden, stały, indywidualny rachunek do wpłat podatków PIT, CIT i VAT. Na mikrorachunek podatkowy wpłaci także odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT oraz koszty upomnienia.

Pozostałe podatki, czyli np. akcyza, PCC, wpłacane są tak jak dotychczas, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych. Na dotychczasowych zasadach wpłaca się także podatek, jeśli przedsiębiorca rozlicza się na karcie podatkowej oraz VAT-14 i VAT w imporcie.

Źródło: Ministerstwo Finansów