III Forum Open Days w Warszawie

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza na  III Forum Open Days Mazowsze,  które w dniach 14-15 listopada odbędzie się w hotelu Novotel w Warszawie.

W trakcie spotkania zostaną poruszone zagadnienia dotyczące preferencyjnych pożyczek i poręczeń kredytowych dla przedsiębiorców i samorządów, tzw. mechanizmy zwrotne
z programu RPO WM. W programie będą także informacje o nadchodzącym konkursie dotacji na projekty z zakresu gospodarki odpadami, który uruchomiony zostanie jeszcze w tym roku.

Dwudniowe forum ma charakter konferencyjno–wystawienniczy. Na pytania uczestników będą odpowiadać eksperci specjalizujący się w dotacjach unijnych oraz beneficjenci, którzy już skorzystali ze środków RPO WM i chcą dzielić się swoimi doświadczeniami z procesu aplikowania i rozliczania europejskiego wsparcia.
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 7 listopada.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia nocleg dla osób spoza Warszawy i jej okolic.
Program Forum: LINK
Ankieta zgłoszeniowa:
LINK